ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε. (στο εξής «Η Εταιρεία») αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και ως πρωταρχικής σημασίας τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύουμε την παρούσα Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία σας γνωστοποιεί ότι δεν συλλέγει κάποια μορφή Προσωπικών Δεδομένων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά την παρούσα Γνωστοποίηση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω
email: DPO@helpe.gr

Στοιχεία εταιρείας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε.
Έδρα: Χειμάρρας 8Α, 15125-Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 630 2000
Fax: +30 210 63 02 510
Γ.Ε.ΜΗ.: 007726301000

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

email: DPO@helpe.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6302252
Διεύθυνση: Χειμάρρας 8Α, 15125, Μαρούσι